SVET VO
VAŠEJ RUKE
Biometrický identifikačný systém

Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.

Hlavné oblasti použitia:
  • zabezpečenie vstupných systémov pre inštitúcie, budovy,
  • zabránenie neoprávneného vstupu k informačným systémom,
  • zámena hesiel za biometrickú identifikáciu,
  • zabezpečenie utajenia údajov, optických nástrojov a dokumentov.

Hlavné produkty:
  • GateKeeper, celkový systém vstupu založený na senzore žíl, ktorý je prostredníctvom bežného rozhrania integrovateľný do akéhokoľvek existujúceho systému.
  • LifePass, systém identifikácie osôb, v ktorom sa na základe senzoru žíl pracujúca identifikácia osôb môže ako stredná vrstva ľahko integrovať do akéhokoľvek systému.
  • BioKrypt, biometrické zabezpečenie emailov, aby naozaj len oprávnená osoba mohla otvoriť email, s odstránením bezpečnostnej časti na základe hesiel.
  • BS Login, biometrický vstup do Windows-u, v záujme toho, aby sa mohla prihlásiť do počítača výlučne oprávnená osoba, tiež s odstránením bezpečnostnej časti na základe hesiel.
BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Biometrický identifikačný systém je takou technológiou, ktorá meria a sníma jednu z jedinečných fyzických vlastností jednotlivca a takto získaný údaj používa na identifikáciu. V našom prípade senzor žíl meria vnútorné riečisko žíl ruky alebo určenej časti tela, čo umožňuje uskutočniť úplne jedinečný postup identifikácie.

Na rozdiel od iných technológií nie je osobný identifikačný obraz žíl reprodukovateľný, keďže použitie senzora sa uskutočňuje bezdotykovo, preto nie je štruktúra žíl reprodukovateľná, nemožno ju odcudziť ani sfalšovať, keďže nezanecháva stopu.
KONTAKT
Biometric control systems s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18
Veľké Úľany 925 22
IČO: 35 734 540
email: info@biocontrol.sk
web: www.biocontrol.sk
© 2015 – 2024, Všetky práva vyhradené